กระเป๋ารถสาย509 ปากดีมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมล์สาย509 วัยป้าแก่ๆ ขาก็ไม่ดี มีดีอย่างเดียวคือปาก รถกำลังเคลื่อนที่ยังไม่ถึงจุดจอด มาไล่ให้ผู้โดยสารยืนรอลงจากรถ พูดไม่หยุด ถ้าเกิดอุบัติเหตุพวกคุณก็ไม่รับผิดชอบ ทำหน้าที่ให้ดีกว่าปากน่าจะดีกว่านี้

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)