กระเป๋ารถปอ.16 บริการดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวาน (4/10/66) นั่งรถเมล์สายปอ.16 หมายเลข 855147 คุณกระเป๋ารถให้บริการดี โดยให้คำแนะนำว่าให้ลงป้ายตรงไปรษณีย์บางซื่อ แล้วเดินย้อนมาซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 30 จะใกล้กว่าลงป้ายก่อนถึงซอยนั้น แล้วเดินไป นอกจากนั้นการเก็บเงินค่าโดยสารจากผู้โดยสาร ก็ทำด้วยความสุภาพ เรียบร้อย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป