กระเป๋าบัตรหล่นบนรถเมล์ 134 ยูโรสีส้ม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำกระเป๋าบัตรหล่นไว้บนรถเมล์ 134 ยูโรสีส้ม ขึ้นจากหมู่บ้านบัวทอง ลง บัวทองเคหะ เวลาประมาณ 20.00-20.30 น. วันที่ 9 มกราคม 2563 ลักษณะเป็นกระเป๋าใส่บัตรสีเขียวตองอ่อน ลายดอกไม้