กระเป๋าตังหาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หานที่รถ168 ขึ้นที่อนุเสาวรีเวชา14.10น. ลงป้ายbig-cรามคำแหง เวลา14.40.น. วันที่22/11/62