กระเป๋ากุญแจตกลนรถสาย 32 วันพฤหัส 24 กันยา 58

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอเบอร์โทรท่ารถสาย 32 ด้วยค่ะ วันนี้ พฤหัสที่ 24 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 09.15 น. ทำกระเป๋ากุญแจหล่นบนรถสาย 32 ที่นั่งด้านข้างคนขับ ขึ้นจากกระทรวงสาธารณสุข ลง โรงเรียนศรีสังวาลย์ ปากเกร็ดค่ะ