กระชากเงินจากมือแล้วตะคอกใส่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมลสาย 66 สีน้ำเงิน เลขทะเบียน 12-2348 และหมายเลขใต้สายรถ 7-3013 เดินทางจากเซนทรัลปิ่นเกล้า วันที่ 7 มีนาคม 63 ช่วงเวลา เกือบสองทุ่ม กระเป๋ารถเมลมีลักษณะท่าทางเหมือนมีอาการเมา แต่อาจจะไม่เมานะคะ แต่พูดเบา พูดจาไม่เต้มปากเต้มคำ ผู้โดยสายหลายคนต้องถามหลายครั้ง เช่น กี่บาทคะ กี่บาทนะคะ ผ่านxxไหมคะ ผ่านไหมนะคะ ดิฉันถามเส้นทางว่าผ่านสถานทีนึงไหม กระเป๋ารถพูดเบาไม่มองหน้า ไม่รู้ว่าตอบดิฉันหรือคุยกับอีกคน เลยถามซ้ำ พร้อมยื่นเงินแบงค์ 20 ไม่ได้คำตอบอะไร แต่กระชากเงินไปจากมือแรงมาก และตะคอกว่า ผ่าน! ไม่เคยขึ้นรึไง และบ่นเชิงรำคาญ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ