อยากให้ป้าย145สี่แยกเทพารักษ์ตอนกลางคืนฝั่งขาไปปากน้ำจอดบริเวณร้านพิซซ่าเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอแนะนำนิดหนึ่งค่ะ เนื่องด้วยป้ายรถเมล์เทพารักษ์ฝั่งขาไปปากน้ำตอนกลางคือมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยว และวันดีคืนดีไฟก็เสีย อยากให้รถเมล์จอดรับผู้โดยสายเลยสี่แยกเมพามานิดหนึ่งคือต้องร้านพิซซ่า เพราะตอนกลางคืนป้ายรถเมล์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะอ้นตราย เพราะป้ายนี้ตอนกลางคืนไม่ค่อยมีคนใช้บริการเท่าไหร่จึงอยากขอแนะนำ ไม่ต้องจอดตรงป้ายก็ได้ค่ะ เพราะจะให้ผู้โดยสายยืนรอป้ายรถเมล์นี้ตอนกลางคือทั้งเงียบทั้งเปลี่ยว วันดีคืนดีไฟ้ที่ป้ายก็ดับ ตะให้ผู้โดยสายไปยืนรอตรงนั้นก็ไม่ใช่ เพราะถ้าเกินอันตรายมาก็ไม่มีใครรับผิดชอบได้ แค่ขอให้เวลากลางคืนจอดรับตรงดลยสี่แยกเทพารักษ์มาหน่อยไม่ต้องตรงป้ายเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสายเพราะใช่ว่าป้ายตรงนั้นจะปลอดภัย ลองคิดดู ถ้าวันที่ฝนตก ไฟที่ป้ายดับแต่ต้องมายืนรอรถต้องป้ายที่เปลี่ยว เพราะถ้าไม่ยืนต้องป้ายรถเมล์ก็ไม่จอด มันก็มีความจริงอยู่ที่ไม่ใช่ป้ายรถเมล์จะไม่จอดรับ แต่อยากให้องค์กรพิจารณาความเหมาะสมสักนิดหนึ่งว่าถ้าเรารับควรรับเพราะตรงร้านพิซซ่ายังมีคนอยู่และการรอรถนานก็รู้สึกปลอดภัยเพราะมีคน แต่ให้รอป้ายตอนกลางคืน มันค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัย จึงอยากให้องค์กรหน่วยงานสำรวจและลองมาทดสอบใช้ป้ายดูจะได้รู้ความเดือนร้อนของผู้สาน เพราะใช้ว่าถึงจะมีรถทั้งคืนแต่กว่าจะมาแต่ละคันตอนกลางคืนก็ยืนขาแข็งกันได้ดังนั้นอะไรที่คุณพอที่จะทำให้ผู้โดยสารที่รอขึ้นรถปลอดภัยได้ก็รบกวนขอความกรุณาเอื้ออำนวยให้ผู้โดยสารสักนิดค่ะขอบคุณคะ