ประกาศร่างวิจารณ์จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ขสมก.

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, พฤศจิกายน 20, 2566 - พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 23, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
9,989,500.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ