โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบ Call Center 1348

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 14, 2559 - ศุกร์, กรกฎาคม 22, 2559
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
4,807,257.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ