ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจรับรถโดยสารและสถานีอัดประจุไฟฟ้า

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ราคา: 
490,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ราคา: 
490,000.00
วันที่ประกาศ: 
13/02/2562