องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สำนักงานใหญ่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. 10320
จดหมาย: ตู้ ปณ. 5 ปทฝ สุทธิสาร กทม. 10320
โทรศัพท์: 1348, 0-2246-0339, 0-2246-0741-4
 Email: แนะนำบริการ  1348@bmta.co.th