องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สำนักงานใหญ่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. 10320
จดหมาย: ตู้ ปณ. 5 ปทฝ สุทธิสาร กทม. 10320
โทรศัพท์: 1348, 0-2246-0339, 0-2246-0741-4
Email: แนะนำบริการ  1348@bmta.co.th       แนะนำเว็บไซต์  webmaster@bmta.co.th

สถานที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เขตการเดินรถที่ 1
เขตการเดินรถที่ 2
เขตการเดินรถที่ 3
เขตการเดินรถที่ 4
เขตการเดินรถที่ 5
เขตการเดินรถที่ 6
เขตการเดินรถที่ 7
เขตการเดินรถที่ 8