ขอสายรถเมล์ผ่านถนนเจริญราษฎร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอสายรถเมล์ผ่านถนนเจริญราษฎร์ด้วยค่ะ เป็นถนนเชื่่อมถนนพระราม3 กับสาทรค่ะ ถนนเส้นนี้ยังไม่มีรถเมล์ผ่านเลยค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ