พนักงานเก็บเงินสาย36ก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักเก็บงานสาย36ก พูดจาไม่สุภาพ บริการไม่ดี ชอบพูดกระแทก ดูถูก บอกให้จ่ายเงินเร็วๆแค่13บาท จ่ายช้าจัง ทั้งๆที่กำลังจะหยิบให้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 36ก. ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยความสุภาพ พูดจาเรียบร้อย ห้ามตะคอกหรือใส่อารมณกับผู้โดยสารเด็ดขาด หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ