129 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ปรับอากาศสาย129 หมายเลข129-55104 ไม่จอดรับผู้โดยสาร โดยวิ่งเลนขวาผ่านไม่แบบไม่สนใจปู้โดยสาร เหตุเกิดที่ป้ายรถเมล์ขาออก ป้ายตรงข้ามม.เกษตรประตูพหล คนรอรถเยอะมากเพราะเป็นเวลาเลิกเรียนและเลิกงาน เหตเกิดวันอังคารที่ 19 กย.60 เวลาณ ที่เกิดเหตุประมาณ 17.40 รบกวนตรวจสอบ และตักเตือน หรือดำเนินการต่อด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 129 เบอร์ 1-55104 คันดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรมพนักงานขับรถ คันดังกล่าว เป็นเวลา 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป ตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ