รถสาย 95 เลียบทางด่วน มาวิ่งให้บริการอีกค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อย่ายกเลิกรถ 95 เลียบทางด่วนเลยค่ะ เพราะตอนนี้ก็มีรถวิ่งแค่สายเดียวแล้ว

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาเร่งขอสัมปทานการเดินรถในถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ