รถเมล์จอดเลนส์นอก ที่ป้ายไอทีสแควร์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์จอกเลนส์ขวาสุด ซึ้งเป็นเลนส์สำหรับรถวิ่งเร็ว โดนมีเลนส์4เลนส์ ที่ผู้โดยสารจะต้องข้ามเพื่อขึ้นรถหรือข้ามเพื่อลงป้าย ไม่อยากให้อ้างนู้นนี่ ขอให้แก้ปัญหายังไงก้ได้ให้ลดการเกิดอุบัตติเหตุ เพราะมีมอไซด์ขับระหว่างเลนส์อีก คำร้องนี้คุณจัเห็นไหม? กรุณาน้ำไปพิจารณาด้วย ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ