ขอแสดงความคิดเห็น เรื่องการเปิดปิดประตูรับส่งผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จะเป็นไปได้ไหมครับ ถ้าอยากให้รถทุกคันเวลารับส่งผู้โดยสาร จอดให้สนิทก่อนแล้วค่อยเปิดประตู และปิดประตูให้สนิทก่อนแล้วค่อยเคลื่อนรถ โดยปกติที่จะเจอคือเวลาออกรถ รถทุกคันคนขับจะเหลือบมองซ้ายเพื่อดูว่าไม่มีผู้โดยสารขึ้นรถแล้ว จากนั้นก็มองขวาเพื่อมองว่ามีรถมาหรือไม่ แล้วจึงออกรถ และเลื่อนคันโยกปิดประตูตามลำดับ__________ ซึ่งที่ผ่านมาเวลาเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะมีผู้โดยสารบางคนรีบและกระโดดขึ้นรถในจังหวะที่คนขับมองขวาเพื่อออกรถและปิดประตู หรือผู้โดยสารที่เบียดคนในรถออกมาช้า แล้วกำลังจะลงแต่รถออกตัวและปิดประตู กระเป๋ารถบางทีมองได้ไม่ทั่วถึง เพราะเวลาคนแน่นมันแน่นมากจริง ๆ __________ เหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นบนรถสายที่ผมนั่งเป็นประจำต่อหน้าผม 2 ครั้ง แต่ผู้โดยสายไม่เอาเรื่อง และคนในรถตกใจกันพอสมควร ที่มีผู้โดยสารโดนหนีบติดอยู่กับประตูครึ่งตัวแล้ววิ่งต่อไปเกือบ 200-300 เมตร ผู้โดยสารด้วยกันต้องตะโกนบอกคนขับกันลั่นคัน มันค่อนข้างเป็นภาพที่ติดตาพอสมควรและกลัวว่าสักวันหนึ่ง มันจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกว่านี้ขึ้น__________ ซึ่งอาจจะเป็นความประมาทของผู้โดยสารเองด้วยในบางกรณี__________ แต่ถ้าหากว่ามีนโยบายบางอย่างที่จะสามารถป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ได้ ก็อยากให้ลองพิจารณาดูครับ ขอบคุณครับ

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ ขสมก.ขอขอบคุณในข้อคิดเห็น และขอเรียนให้ท่านทราบว่า ปัจจุบัน ขสมก.ได้จัดทำโครงการ “ประชาชนเดินทางปลอดภัย ซ้ายตลอดจอดทุกป้าย เมื่อผู้โดยสารจะขึ้นและลง” โดยให้พนักงานขับรถทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับรถชิดซ้ายในช่องทางเดินรถโดยสารประจำทาง จอดรถรับ – ส่งทุกป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง และเปิด – ปิดประตูอัตโนมัติตามวิธีกำหนด คือ เปิดเมื่อรถจอดสนิท และปิดก่อนนำรถออกจากป้าย และผู้บังคับบัญชาได้กวดขัน กำชับ พนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับตลอดเวลา อย่างไรก็ดี ยังมีพนักงานบางคนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ละเลยข้อห้าม กฎระเบียบ หากผู้ใช้บริการพบเห็นพนักงานดังกล่าว สามารถแจ้ง สาย หมายเลขรถ วัน เวลา ที่โทรศัพท์หมายเลข 1348 เพื่อผู้บังคับบัญชาจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป