สาย 543 ยูโร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 543 ยูโร รถน้อยมากครับ และทำไมถึงเอาไปวิ่งสาย A1 เกือบหมดครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ และจะเพิ่มความถี่ของรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ