สาย 519 รอมา 3 ชั่วโมง รถยังไม่มา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 519 ช่วงเวลาเร่งรีบไม่ว่าเชัาหรือเย็น มาช้าตลอด รอ1-2 ชั่วโมง เกือบทุกครั้ง ควรเพิ่มจำนวนของรถเมล์สายนี้ได้แล้ว และอยากให้มีการติด GPRS เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าตอนนี้รถอยู่ตรงไหนแล้ว รถติดหรือรถเสียจะได้รับรู้ได้ถึงการเดินทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร ขณะนี้ ขสมก. ติดตั้งระบบ GPS แล้วอยู่ระหว่างทดสอบระบบเพื่อพัฒนาการบริการ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ