ผังการเดินรถแต่ล่ะสาย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ที่ป้ายรถเมล์ หากทำผังการเดินรถแต่ล่ะสายที่ผ่านป้ายนั้น แสดงให้เห้นว่าสายนี้ จากไหน ไปไหน และตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหน จะช่วยแก้ปัญหา การเปลี่ยนสัญลักษณ์สายรถเมล์ได้ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ