129 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ปรับอากาศสาย129 ขาออกบางเขนไปสำโรง ป้ายตรงข้ามม.เกษตร ไม่เปิดประตูรับผู้โดยสาร เวลาเกิดเหตุ ประมาณ 19.20 เป็นรถคันที่ไม่มี on wifi จึงไม่สามารถเช็คทะเบียนรถได้ ทราบเพียงแต่เป็นคันที่ต่อจากหมายเลข 129-55035 จากที่เชคในเวป city guide ที่ป้ายมีผู้โดยสารรอขึ้น5คน และยืนยันว่สมีการโบกรถแน่นอน แต่รถไม่จอดรับผู้โดยสาร นอกจากจะต้องรอรถนานแล้ว มาเจอแบบนี้เลยโมโหค่ะ ฝากติดตามดำเนินการเพื่อแก้ไข หรือตักเตือน หรือลงโทษด้วยนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ