รถเมล์ สาย134 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ ขสมก ปรับอากาศ สาย 134 เลขข้างรถ 7-3098 ป้ายทะเบียน 11-2832 ไม่จอดส่ง และรับผู้โดยสาร ป้าย วัดเทวสุนทร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ