ป้ายรถเมล์หมอชิตเก่า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบว่าใครเป็นคนคิดว่ารถเมล์ต้องขึ้นต้นป้ายต้องจอดคันแรกถึงจะเปิดเท่านั้นคะ ก่อนตั้งกฎขึ้นมาได้สำรวจจำนวนคนที่ต้องขึ้นรถไหมคะว่าช่วงเวลาเย็นคนลงจาก bts เท่าไหร่ กี่นาทีลงกี่คน ขึ้นจาก mrt เท่าไหร่ กี่นาทีขค้นกี่คน จะไปยืนอัดกันตรงต้นปเายได้กี่คน คนที่ยังขึ้นไม่ได้ขึ้นก็ยืนออกันอยู่ คนที่เดินจะไปขึ้นก็ต้องเบียดๆแทรกๆเพื่อที่จะขึ้นคันนั้นๆ มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะคนเบียดกันนี่มันมากกว่าจอดคันที่ 2,3 .. ต่อๆไปแล้วขึ้นอีก แล้วรถติดก็ต้องมารอรถเมล์ต่อแถวเปิดขึ้นทีละคันทีละคัน แค่ไม่จอดรับนอกป้ายเลยทางเท้ามาก็น่าจะพอแล้ว ถ้าไปลองเองสักวันน่าจะรู้นะคะว่ามันลำบากขนาดไหน จากผู้ใช้บริการจริงค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพนักงานกระทำความผิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ