มารยาทของพนักงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมล์พูดจาห้วน มีการชักสีหน้า เมื่อจ่ายตังผิด และเมื่อบอกว่าถึงแล้วให้บอกด้วย กลับเดินไปแบบไม่สนใจผู้โดยสาร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สายรถ วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือหมายเลขตั๋วจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ