ความคิดเห็นเรื่องจอบอกป้ายบนรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
**พยายามจัดเรียงให้อ่านง่ายแล้วแต่ทำไม่เป็นจริงๆ ขออภัยด้วยนะคะ** ดิฉันได้มีโอกาสนั่งรถเมล์ที่มีจอบอกป้ายรถเมล์หลังคนขับ อย่างแรกขอชื่นชมที่มีการติดตั้งจอบอกป้าย มันมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่รู้เส้นทางมากๆ อีกทั้งยังช่วยลดภาระกระเป๋ารถเมล์ที่ต้องคอยบอกป้ายรถ แต่จากการใช้บริการแล้ว ดิฉันพบจุดบกพร่องเกี่ยวกับจอบอกป้ายดังนี้ 1. จอบอกป้ายมีเพียงจอเดียว อยู่ด้านหลังคนขับ (ไม่แน่ใจว่าจอเดียวรึเปล่านะคะ ตอนนั้นยืนอยู่ด้านหน้า) และโดยส่วนมากคนจะยืนแน่นเต็มรถ ทำให้บังจอบอกป้าย ผู้โดยสารในรถไม่สามารถเห็นจอได้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ด้านหลัง เสนอความคิดเห็น: เพิ่มเสียงบอกป้ายเหมือนรถไฟฟ้า BTS 2. เนื้อหาที่นำเสนอเป็นประวัติความเป็นมาของการขนส่งมวลชนในประเทศไทย (ไม่แน่ใจนะคะ ไม่ได้อ่านทั้งหมด แต่เห็นรูป ถ้าผิดขออภัยค่ะ) เป็นตัวหนังสือขนาดเล็ก เนื้อหาเยอะมากๆ ยาวเกินกว่าที่คนจะอ่าน จากใจจริงๆ คิดว่าไม่ค่อยมีคนสนใจที่จะอ่านประวัติความเป็นมาค่ะ จากที่สังเกตคนบนรถ เสนอความคิดเห็น: a. ถ้าต้องการจะนำเสนอประวัติจริงๆ ควรทำเป็นสื่อที่น่าดึงดูดกว่าตัวหนังสือ อาจเป็นภาพสไตล์ Infographic หรือภาพเคลื่อนไหว Infographic Animation จะดึงความสนใจของผู้โดยสารได้และยังเข้าใจง่ายอีกด้วย b. ทำเป็นแผนที่บอกเส้นทางการเดินรถน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้โดยสารไม่น้อย (แต่คิดว่าวิธีนี้อาจจะมีประโยชน์แค่กับคนที่อยู่ด้านหน้ารถ อย่างไรก็มีคนยืนบังหรือไม่ก็นั่งไกลเกินกว่าจะเห็นได้) c. นำเสนอโฆษณา โดยยังมีชื่อป้ายเขียน (เหมือนหรือคล้ายจอบน BTS) เป็นอีกช่องทางให้องค์กรสร้างรายได้มากขึ้น (เวลาผู้โดยสารไม่รู้จะพักสายตาที่ไหน หันซ้ายหันขวายังไงก็ต้องสะดุดที่จอที่แสดงภาพเคลื่อนไหว) *** อาจจะยาวไปหน่อยแต่หวังว่าความคิดเห็นดังกล่าวของดิฉันจะมีประโยชน์ในการพัฒนาขนส่งมวลชนให้ดีขึ้นนะคะ อยากให้คนไทยหันมาใช้รถประจำทางกันเยอะๆค่ะ ขอบคุณที่รับฟังค่ะ :)

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการพัมนาการบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ