178

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย178หายไปไหนหมดรอมา45นาทีแล้วนะ ช่วงเช้าควรจะมีรถถี่กว่านี้นะแบบนี้แย่มาก ระบบขนส่งมวลชนไทย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ