การให้ข้อมูลประชาชน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ที่ท่ารถคลองเตย 1. ไม่เคยมีหน้าจอแสดงให้เห็นว่ารถจะออกกี่โมง. ผู้โดยสารจะได้รู้ว่าต้องคอยนานแค่ไหน มีแต่จะโฆษณา 2. จะติดเครื่องไว้ทำไมเป็นชั่วโมง มีทั้งควันพิษ ไอเสีย เปลืองนำ้มัน รถเมล์บอกว่าขาดทุน แต่ไม่เคยทำตัวปนะหยัดเลย 3. รถเมล์เคยทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบ้างหรือเปล่าครับ 4. รถยนต์ปกติให้คาดเข็มขัด แต่รถเมล์กลับปล่อยให้ผู้โดยสารล้นตอนเช้า ยิ่งอันตราย

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่าตามที่ได้เสนอข้อมูลให้ ดังนี้ 1. การติดตั้งจอภาพ อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ เพื่อพัฒนาการบริการให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ ขสมก.และเป็นป้ายบอกสถานที่ ซึ่งขณะนี้ระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อยู่ระหว่างทดลองระบบ 2. ขสมก. ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานรับทราบ และอบรมพนักงานขับรถให้ถือปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ ซึ่งมิให้พนักงานขับรถติดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลานาน นอกจากรถที่ใกล้จะได้เวลาออกให้บริการประชาชน หากพนักงานพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว กรุณาแจ้ง ขสมก. โดยขอรายละเอียดดังนี้ วันเวลา, สถานที่, สายรถ, เบอร์รถหรือหมายเลขรถ เพื่อเรียกพนักงานคันดังกล่าวมารับโทษตามระเบียบต่อไป 3. ขสมก. มีการทำสัญญาจ้างบริษัท Outsource ทำความสะอาดรถโดยสารให้ 4. ขสมก. มีการอบรมกำชับพนักงานขับรถให้ปิดประตูให้สนิททุกครั้งก่อนนำรถออกจากป้าย (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ