สอบถามเส้นทางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไป กองบัญชาการกองทัพเรือหรือใกล้ๆตรงนั้นต้องนั่งรถสายไหนไปลงตรงไหนครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 40,149,177 ฝั่งเมเจอร์ปิ่นเกล้า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ