ขอชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย36

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่11มิถุนายน2560เวลาประมาณ17.00 น.เที่ยวจากห้วยขวางไปสี่พระยา หมายเลขข้างรถน่าจะ 8-55072 พนักงานเก็บค่าโดยสารบริการดีบอกป้ายตลอดและพูดขอบคุณผู้โดยสารขณะลงจากรถซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวเพิ่งเจอครั้งแรกจึงอยากจะขอชื่นชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ