วิทลัยดอนบอสโก (ถ.เพชรบุรี) ไปสายใต้ใหม่นั่งรถเมล์สายไหน

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากวิทลัยดอนบอสโก (ถ.เพชรบุรี) ไปสายใต้ใหม่นั่งรถเมล์สายไหน

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 60 ลงถนนหลานหลวง ต่อสาย 511 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ