จะไปซอยเยาวภา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ต้นทางคือฟิวเจอร์ รังสิต จะต้องที่ซอยเยาวภา

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 29, 510 ลงวัดเสมียนข้ามฝั่งไปฝั่งวัดเสมียนต่อสาย 67 ไปลงประชาชื่นต่อสาย 66 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ