138 พระประแดง - หมอชิต ออกรถสาย!!!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในรอบเช้าในแต่ละวัน รอบตั้งแต่ ตี5.30-6.00 น.มีตารางเวลาออกรถไหมคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีผู้โดยสายจากตลาดพระประแดง รอ 138 เป็นจำนวนมากก ออกเวลาเหลดประจำ ทำไมทำกับผู้ใช้บริการแบบนี้ ไม่มีความรับผิดชอบเลยคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวงข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงแก้ไขการปล่ยรถพร้อมทั้งเรียกนายท่าอบรมกำชับให้ปล่อยรถตามตารางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้รถหมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้รถขาดระยะรอนานให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ