จากม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปสี่แยกกล้วยน้ำไท

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถสาย 203 ที่มุ่งหน้าเข้าเมือง ลงพาต้าปิ่นกล้า ต่อรถสาย 507 ค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเพิมได้ที่ Call center 1348 ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถสาย 203 ที่มุ่งหน้าเข้าเมือง ลงพาต้าปิ่นกล้า ต่อรถสาย 507 ค่ะ ติดต่อสอบเพิ่มเติมได้ที่ Call center 1348 ค่ะ