สาย 40 สีส้ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนรถเมล์ สาย 40 -113 สีส้ม พนักงานเป็นวัยรุ่นแต่งกาย ไม่เหมาะสม พอกระเป๋าเห็นรถเมล์ 40 คันใหญ่มา จึงขับรถเร็ว ปาดไปมา กระชาก รับส่งผู้โดยสารนอกป้าย. จอดเลยป้าย เป็นประจำ อันตรายกับผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนมาก

เรียน คุณบดินทร์ ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถสาย 40 เบอร์ 113 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ