ชื่นชม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย122 ทะเบียน 138101 กระเป๋ารถเมล์ดีมากครับ

เรียนท่านผู้ส่งเสริม ตามีที่ท่านได่ชมเชยพนักงานประจำรถสาย 122 ทะเบียน 13-8101 พกส.แสดงกิริยาวาจาดีนั้น ต้องขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อพนักงานประจำรถ จึงเรียนมาเพื่อทราบ