รถเมล์ 140 141 142

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
2-3 เดือนที่ผ่านมา ทำไมรถน้อยจังค่ะ มีแต่รถเสริมวัดยายร่ม ทำไมไม่เสริมให้ถึงเคหะฯ เพราะอะไรถึงเสริมยายร่ม แล้วรถที่วิ่งเต็มระยะทางก็แน่นมาก ยังไงรบกวนจัดระเบียบที่สมควรด้วยนะคะ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วได้จัดส่งเรื่องไปยังต้นสังกัดสายรถประจำทางดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลให้ปรับปรุงแก้ไขการจัดสรรร รถให้บริการเพียงพอและเหมาะสมกับการให้บริการ ขออภัยที่ไม่ได้รับคาวมสะดวก (ขอบขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.)