137ขาดระยะนาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมลล์สาย 137 มักจะขาดระยะเป็นเวลานาน 1 ชั่วโมงกว่า ในช่วงเช้าของการไปทำงาน ทำให้เข้างานสาย จากฝั่งรามไป ถนนรัชดา ช่วยแก้ไขปัญหาแบบนี้ด้วยค่ะ เห็นใจคนที่ต้องไปทำงานด้วยนะคะ หรือมีรถเมล์สายอื่นที่ผ่านเส้นทางนี้ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ หวังว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บิรการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานผู้ที่รับผิดชอบจัดปล่อยรถสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นไปตามจำนวนและตรงตามตารางที่กำหนด ให้มีรถในเส้นทางวิ่งบริการหมุนเวียนเพียงพอกับผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการ รถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ