รถเมล์สาย 516 รอนานมาก พูดเลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถแต่ละคัน ทิ้งระยะห่างนานมากกกกกกกกกกกกกกกกกก กว่าจะมาแต่ละคัน ยิ่งเวลาเลิกงานดช่วง 3 ทุ่ม ถึง 4 ทุ่ม ต้องยืนรอรถป้ายที่มืดเปลี่ยวๆ ไม่อยากจะพูดเลย ...

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงการบริการ โดยจัดเดินรถให้เป็นตามจำนวนและเวลาที่กำหนด และกำชับนายท่าจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพจราจร เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป