ขวาตลอดไม่ต้องจอดสักป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ ปอ. 543 และ 114 บ่อยมากที่ไม่จอด หน้า รพ.ภูมิพล ครับ

ขสมก.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วต้องขออภัยที่ทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง เราจะแจ้งไปยังเขตการเดินรถที่ดูแลรับผิดชอบรถประจำทางทั้งสองสาย ให้อบรมกำชับพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทางมากที่สุด หากท่านพบเห็นเหตุการณ์กรณีเช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียด เช่น หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถ หรือชื่อพนักงานประจำรถ พร้อมทั้งวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนให้องค์การทราบ เพื่อที่จะตรวจสอบหาตัวพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสงนและลงโทษตามระเบียบต่อไป ***ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการ ได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ของทุกวันำม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.