511 มาช้าไปหรือเปล่าคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คือตอนนี้รอรถเมย์สาย 511 ทางด่วน เกือบจะสองชั่วโมงแล้วค่ะ เพราะจำได้ว่าออกจากบ้านมา 4 โมงกว่าๆ และตอนนี้ 6 โมงเย็นแล้ว นานมาก ไม่ทราบว่ารถเมย์หมดอู่แล้วหรอคะ ช่วยทำอะไรสักอย่างค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วนยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรรปล่อยรถให้หมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอรนาน พร้อมทั้งเสนอผู้มีอำนาจการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนรถต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ