สาย 64 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถสาย 64 ไม่ทราบจะรีบไปไหน ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายกรมชล 2 คันซ้อน รอนานมากกว่าจะมาแต่ไม่รับผู้โดยสารแย่มากครับ

เรียน คุณสุชาติ ขสมก.รับทราบเรื่องร้องเรียนแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล จะทำการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดต่อไป