รอรถเมย์. สาย 195 นานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถเมย์สาย 195 นานมาก ขนาดขึ้นที่อู่รถเมย์เขต4 กว่ารถจะออกแต่ละคัน 30 นาทีขึ้นไป

สมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านไปยังเขตการเดินรถที่ 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ สาย 195 เป็นข้อมูลปรับปรุงการการบริการเพื่อให้มีรถวิ่งบริการเสม่ำเสมอเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.