สอบถามสาย504

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบว่ารถเมล์ปอ.เหลืองสาย504 ออกจากรังสิตแล้วขึ้นโทรเวย์หรือเปล่าครับ เพราะผมรอป้ายตรงข้ามวัดเสมียนนารี รถไม่มีเลย ต้องใช้บริการรถไฟฟ้าตลอดซึ่งแพงและหลายต่อมากๆ ช่วยตอบด้วยครับ

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขอชี้แจงข้อมูลที่ท่านถามมารถ ปอ. 504 ออกจากรังสิต ไม่ขึ้นทางด่วนโทร์เวย์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน เรียน ท่านผู้โดยสาร ขอชี้แจงข้อมูลที่ท่านถามมารถ ปอ. 504 ออกจากรังสิต ไม่ขึ้นทางด่วนโทร์เวย์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ