รถ 510

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทุกเช้าวันจันทร์ รถเมล์สาย 510 จะมาช้ากว่าปกติมากกว่าทุกวัน เป็นแบบนี้เพราะอะไรค่ะ จะขึ้นสายอื่น ก็ต่อรถหลายสายเกินไป รถพัดลมมาก็ขึ้น ปรากฏรถแอร์ตามมาแซงอีก วิ่งตามมา TuT

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)