เรื่องรถโดยสารขนส่งมวลชน ขสมก. ยกเลิก เดินรถ สาย 526 และ 525 ซึ่งส่งต่อให้เอกชนเดินรถแทน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
แจ้งร้องเรียน : เรื่องรถโดยสารขนส่งมวลชน ขสมก. ยกเลิก เดินรถ สาย 526 และ 525 ซึ่งส่งต่อให้เอกชนเดินรถแทน แจ้งปัญหา : การเดินรถ ของ ขสมก.ปกติ รถครีมแดงมีราคาค่าโดยสาร 8 บาท ช่วยประชาชนได้ใช้รถขนส่งในราคาที่ถูก เพราะเป็นย่านชานเมือง ประชากรมีรายไม่ได้สูง แต่จะมีการยกเลิก วันที่ 9 เมษายน2567 นี้แล้ว การให้เอกชนเดินรถแทนนั้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าโดยสารที่มีราคาแพงไป ยิ่งสำหรับบางครอบครัวมีลูกหลายคน แล้วเสียกันหลักหลายร้อย ไปที กลับที อัตราค่าโดยสาร 25 ฿ ต่อคน สำหรับชานเมืองคงเป็นราคาที่แพงไป 2 เส้นทางนี้ มีประชาชนใช้บริการเยอะทุกวัน ใช้เวลาในการรอ รถโดยสานสาธารณะนานมาก แถวหนองจอก ยากใช้ช่วยคงเดินรถ ขสมก. 2 เส้นทางนี้ไว้ ยากให้เส้นทางนี้มีรถร้อนวิ่ง ราคาจะจะได้ไม่เเรง

แจงผู้ร้องกรณี ยุบรถ ขสมก. ขอเรียนชี้แจงว่าเป็นนโยบายกรมการขนส่งทางบก 1 สาย 1 ผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้มีผู้ประกอบการซ้ำซ้อนและบริการเดินรถทับเส้นทาง ซึ่งเส้นทางรถโดยสารประจำทางสาย 525 526 มีผู้ประกอบการทั้งบริษัทเอกชน และ ขสมก. จึงให้บริษัทเอกชนให้บริการในเส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นไปตามนโยบายกรมการขนส่งทางบกพิจารณา (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)