พนง.และกระเป๋ารถเมล์สาย105

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่3/4/2567 เวลาช่วงบ่ายสามโมง คุณแม่ได้ขึ้นรถเมย์สาย105 ธรรมดา ได้คนป่วยเป็นโรคลมชักซึ่งเป็นผู้โดยสาร และพนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์ได้พานำส่งโรงพยาบาลตากสิน ได้ทันเวลา ขอขื่อชมพนังงานขับรถและกระเป๋ารถเมย์มากๆๆ ขอชื่นชมในการทำงานและสมควรได้รับรางวัล

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป