รบกวนสอลถามครับ สาย 93 รถเย็นกับร้อนปล่อยสลับกันจริงไหมครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถร้อนผ่านไป3-4คันแล้วรถเย็นไม่เห็นแววเลย ท่าปล่อยคันเว้นคันผู้นั่งจะพอ คาดเดาเวลาได้ ผมเข้าใจว่ารถติดแจ่หายไปเยอะขนาดนี้มันแปลกๆนะครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)