ร้องเรียน รถ ปอ.7 เลขข้างรถ 7-019

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คือขึ้นรถประมาณ 5 โมงเย็นแถวสำเพ็ง บนรถคนก็เยอะยืนเเน่น แต่เบาะหน้าสุดที่เป็นเบาะเดี่ยว มีกระเป๋าสะพายผู้หญิงวางอยู่ ซึ่งเป็นของกระเป๋ารถเมล์ ไม่ยอมเอาออกมาวางเบาะกลาง ผู้โดยสารจะได้นั่ง คนก็ยืนเเน่น แต่เบาะว่างเอาไว้วางกระเป๋า เด็ก คนแก่ ก็ยืนขาแข็งกันไป

เรียน ท่านผู้โดยสาร จากเรื่องเรียน กรณีดังกล่าว แจ้งว่า รถปอ.7 เลขข้างรถ 7-019 พนักเก็บค่าโดยสาร นำกระเป๋าวางเบาะเดี่ยวหน้าสุด จึงทำให้ผู้โดยสารไม่มีที่นั่ง นั้น ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะได้แจ้งให้ผู้ประกอบการ เข้มงวดกับพนักงานเก็บค่าโดยสารห้ามนำสัมภาระ เช่นกระเป๋า ฯลฯ มาวางไว้ที่เบาะนั่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาด หากไม่เชื่อฟังและหากมีการร้องเรียนเข้ามาอีกจะลงโทษผู้กระทำผิดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ