รถเมล์สาย 32 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 32 จากปากเกร็ดไปวัดโพธิ์ หมายเลขอ้างอิงจากแอพ via bus [11-9583]7-50168 เวลา 18:31 น. ป้ายรถเมล์แยกแคราย ไม่จอดรับแม้จะโบกมือเรียก นั่งรอด้วยความหวังเป็นชั่วโมง แล้วรถเมล์สายนี้เนี่ยเป็นหลายรอบมาก ถ้าจะไม่จอดก็ยกเลิกป้ายรถเมล์จุดนั้นไปนะคะ รถคุณก็นานๆจะมาสักคัน แต่มาแล้วไม่จอดมันเสียเวลาคนรอค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ กำชับอบรมตักเตือนมารยาทของพนักงาน และให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางด้วยความเรียบร้อยก่อนนำรถออกจากป้าย โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)